top of page

4 שלבים

כל כמה ימים אני פותחת את הספר הזה... באמצע ומה שיוצא יוצא.

הבוקר נפתח בעמוד 111 :

לפנייך ארבעה שלבים מסכמים להתמודדות נכונה וממוקדת :

1.השלב הראשון הוא להבין כיצד עובד המנגנון הגופני של הפחד ולנרמל את כל התחושות שלפעמים נחוות כייחודיות ומעוררות את הרצון לשמור אותן בסוד.

2. בשלב הבא יש להבין מהו הטריגר שמעורר את האמיגדלה לפעולה, הפרשנות וחווית האיום שגרמו לדריכות ולתגובות המחשבתיות והגופניות שלך.

3. לאחר מכן עלייך לתחום את הלופ המחשבתי. הכיני לך רשימה של המחשבות שחוזרות על עצמן, כמו שלמדנו להכין בשלבים קודמים בספר.

זה עשוי להדהים אותך כשתזהי את הלופ המחשבתי, תוכלי לאמוד את כוחו ולמנן את השפעתו.

4. בשלב זה עלייך להתחבר אל הרגש, לזהות באילו מקומות בגופך את מרגישה אותו, ולתת לו מרחב שיוכל להתקיים ולהתגשם בו.

הדחקת רגש היא זו שמחזקת את המחשבות החוזרות ומאפשרת להן שליטה עלייך. בשלב זה נדון בהרחבה בהמשך.

כאשר יש איזון בין כמות האנרגיה שמתפזרת בין הגוף, המחשבה והרגש, אנו מתנהלים באופן מיטיב. כאשר הרגש מודחק והגוף מדוכא או קופא, אזי החלק המנטלי, המחשבתי, מקבל את כל העוצמה והופך לשליט שביכולתו לחרב את יומך.

היי ערה, והכירי בחוסר האיזון אם הוא קיים בך, נסי לאמוד את חלוקת האנרגיה בין שלושת החלקים והניעי את עצמך לאיזון.

זכרי שהפחד הוא ידיד, תפקידו להגן עלייך, חשןב להיות בתקשורת רציפה עימו, אך יחד עם זאת עלייך להיות זו שנוהגת בהלך התגובות הבא בעקבותיו.

מתוך הספר "מבורך מסעך"


ניתן לרכוש דרכי 🙏🏻💜💫

פוסטים קשורים

הצג הכול

כמה פעמים התאהבת ?

כמה פעמים התאהבת בגבר ? כמה פעמים איבדת את עצמך בתוך אותה אהבה בתוך אותו הקשר ? כמה פעמים הלכת לאיבוד בתוך מנעד הרגשות שהתעוררו בך שם לצידו ? מה מערער אותך בתוך קשר ומה גורם לך להרגיש בטוחה ? מה בתוכך

קסם של גבר

ייעוד זה לא דבר סטטי. להיות ביעוד שלך זה לא אומר להגיע למקום ספציפי. להיות בייעוד שלך זה להתמסר לתהליך של שינוי , לשמור על תנועה ערה בשביל שלך, לאן שהוא לוקח ולהתפתח בתוכו. בהתפתחות יש השתנות. מי שמפח

מהו הייעוד שלך ?

ייעוד זה לא דבר סטטי. להיות ביעוד שלך זה לא אומר להגיע למקום ספציפי. להיות בייעוד שלך זה להתמסר לתהליך של שינוי , לשמור על תנועה ערה בשביל שלך, לאן שהוא לוקח ולהתפתח בתוכו. בהתפתחות יש השתנות. מי שמפח

Comments


bottom of page